sản phẩm dịch vụ

Chia sẻ lên:

 - Chuyên gia công sơn hàng nhôm định hình cho các dự án, có thể bảo hành mặt sơn từ 5 - 25 năm
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
- Đáp ứng được yêu cầu hàng xuất khẩu